சிம்ம Simha

சிம்ம ராசி – சனி பெயர்ச்சி 2020 பலன்

Photo by Kazuky Akayashi on Unsplash சிம்ம ராசிக்கு இந்த சனிப்பெயர்ச்சியானது ஐந்தாம் இடத்திலிருந்து ஆறாம் இடத்திற்கு நடைபெறுகிறது. பொதுவாகவே ஆறாம் இடம் சத்ரு ரண ருண ஸ்தானம் எனப்படுகிறது. மேலும் ஆறாம் வீடு சனிபகவானுக்கு சொந்த வீடாகவும் அமைகிறது. ஆகவே சிம்ம ராசிக்கார

Kadakam (cancer)

கடக ராசி – சனி பெயர்ச்சி 2020 பலன்

சிந்தனைக்கும் செயல் திறனுக்கும் பெயர் போன கடக ராசி அன்பர்களே, இந்த சனி பெயர்ச்சியானது ஆறாம் இடத்திலிருந்து ஏழாம் இடம் என்றழைக்கப்படும் களத்திர ஸ்தானத்திற்கு அமைய உள்ளது. நீண்டகாலம் திருமணம் நடைபெறாமல் துயருற்று இருந்த பலருக்கும் இந்த சனிபெயர்ச்சியானது சுபகாரியத்தை நடத்தி

மிதுன ராசி – சனி பெயர்ச்சி 2020 பலன்

அறிவுக்கூர்மைக்கும் வியாபார யுக்திக்கும் பெயர் போன மிதுன ராசி அன்பர்களே, இந்த சனி பெயர்ச்சியானது உங்கள் ராசிக்கு ஏழாம் இடம் எனப்படும் களத்திர ஸ்தானத்தில் இருந்து எட்டாம் இடம் எனப்படும் அஷ்ட ஸ்தானத்திற்கு அமைகிறது. இந்த அஷ்டம சனியானது மிகவும் சிரமமான

Rishabam (Tarus)

ரிஷப ராசி – சனி பெயர்ச்சி பலன் 2020

கலை ஆர்வத்திற்கு பெயர் போன ரிசப ராசி அன்பர்களே, கடந்த இரண்டரை ஆண்டுகளாக அஷ்டம சனியின் பாதிப்புகளால் சொல்ல முடியாத துயரங்களுக்கு ஆளான தாங்கள் தற்போது சற்றே நிம்மதி பெருமூச்சு விடும் நேரம். ஆம் உங்களை இரண்டரை ஆண்டுகளாக படுத்தி எடுத்த

மேச ராசி – சனி பெயர்ச்சி 2020

சுறுசுறுப்புக்கும் வேகத்திற்கும் பெயர் போன மேஷ ராசி அன்பர்களே இந்த சனி பெயர்ச்சியானது தங்கள் ராசிக்கு ஒன்பதாம் இடத்திலிருந்து பத்தாம் இடம் எனப்படும் ஜீவன ஸ்தானத்திற்கு அமைகிறது. கடந்த இரண்டரை ஆண்டுகளாக சில சில இன்னல்களை அனுபவித்து வந்தீர்கள் குறிப்பாக தந்தைக்கு